Wat doet ELSA 

Wat doet ELSAStichting ELSA is een samenwerkingsverband van sociale ondernemers met veel ervaring en passie in het werk. Ons diverse aanbod is erop gericht mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om deel te nemen aan de samenleving. De aangesloten ondernemers kunnen gebruik maken van gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitscriteria, kennis delen, collectief expertise inhuren en trainingen volgen, maar blijven autonoom in hun eigen bedrijfsvoering.

Zo is ELSA een platform waar ervaringen gedeeld en uitgewisseld worden en waar men leert van elkaars expertise en kwaliteiten. Veelal zijn het kleinschalige ondernemingen die dicht bij de belevingswereld van onze cliënten staan. Zij bieden plaats aan de individuele mogelijkheden en specifieke wensen van de cliënten, op de gebieden van dagbesteding, werkgelegenheid, artistieke uitingen en andere ontwikkelings- en belevingsgerichte activiteiten. Het totaal functioneren van de cliënt staat altijd centraal.

info@stichtingelsa.nl | Telefoon: 0614 994 201